دوشنبه

هشدار به اهل سنت و انسانهای آزاده

طبق اخبار موثق بسیجی های اهل سنت باید شیعه شوند...
بارها شنیده ایم که حکومت جمهوری اسماعیلی ایران در پی سنی زدایی و شیعه گرایی است،بعضی اوقات قضیه را جدی نگرفته ایم و بعضی وقتها شده تا حدودی قضیه را باور کنیم!،متاسفانه به دلیل نبود مدیریتی دقیق و عدم همبستگی در میان اهل سنت وهمچنین بی توجهی ویا نا امیدی انسانهای آزاده،زمینه ی تفرقه بیشتر شده است و حکومت ایران از این روزنه به نفع خود استفاده کرده است.
در ایران بخشی از بازوی نظام را نیروئی به نام بسیج تشکیل می دهد،این نیرو شامل بسیج دانش آموزی وپرسنل ادارات و دانشگاهها و...می باشد، که در میان آنها بسیجی کردن ملاهای اهل سنت هم در برنامه بوده است و در این زمینه هم تا حدودی موفق بوده اند و تا جایی که نماینده ی آقای خامنه ای که جانشین شاه موسوی بود!!! با کمال پررویی گفت:که 80%ماموستایان اهل سنت عضو بسیج و محب اهل بیت (مدنظرآنها)هستند و در آینده هم ازشهر مقدس قم!!! به کردستان برای یادگیری زبان شیرین کوردی طلبه وارد خواهند کرد تا جواب شبهات با این زبان شیرین پاسخ داده شود!
بارها اعلام کرده ایم مواظب بوجود آمدن اهل سنت اثنی عشری باشید،همان اثنی عشری را می خواهند در میان اهل سنت درست کنند که هم بر سر وسینه بزند و برحسین گریه کند وهم محب آل بیت مورد نظر اهل تشیع صفوی گردند،همچنینن اهل سنت اثنی عشری از این به بعد بزرگان اهل سنت را لعنت کنند و شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه را سر دهند!!!
طبقه اخبار و منابع موثق در مراکز بسیج بعضی از شهرها،بسیجی های اهل سنت را وادار کرده اند که در هنگام نماز دست های خود را مثل مذهب اهل تشیع آویزان واز گرفتن دستها در هنگام نماز خودداری کنند، در هنگام عاشورای امسال از افراد بسیجی با لباس کوردی در هنگام سینه زنی استفاده شده است!.
همچنین حدود سه سالی است که در دانشگاه های پیام نور و دانشگاه آزاد استانهای کردستان،بندرعباس،آذربایجان غربی و کرمانشاه دختران اهل سنت را در نظر سنجی درباره متعه(صیغه) شرکت داده اند!!!
از همه ی مسلمانان ملترم و همچنین انسانهای آزاده در میان ملت کورد، بلوچ ،ترکمن و....که از بسیجی شدن فرزندانشان جلوگیری کنند و اگر قبلا در این سازمان نام نویسی کرده اند به هر صورت و نحوی شده است آنها را با توضیحات لازم راضی و قانع کنند که از بسیجی بودن منصرف شوند و گرنه در آینده باید شاهد اختلافات بیشتر در میان نسل جدید بسیجی اهل سنت اثنی عشری و خانواده های سنتی اهل سنت بود.
ملی گرایان به دلیل سیاست فساد و پوچ گرایی در میان جوانان از طرف حکومت این قضیه را جدی تر بگیرند!!!
برادرتان:امید کردستانی.
1391-09-11