هفته وحدت سرپوشی بر وحشت و جنایت

وحدت در ذات خود چیز خوبی است و خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به آن فراخوانده و از تشتت وپراکندگی برحذر داشته است به طور مسلم وحدت و اتحاد و همدلی مزایای بیشماری دربر دارد که بر هیچکس پوشیده نیست و بدین خاطر است که خیر خواهان راستین امت، وحدت را سر لوحه ی کار خود قرار داده و می دهند و سعی بر آن داشته و دارند تا آن را عملی سازند.
و از سویی هم واژه ی وحدت یک واژه ی فریبنده است که دسیسه گران و سود جویان آن را برای فریب ملت به کار برده و می برند و با سوء استفاده از نام آن می خواهند سلطه ی خویش را تحکیم بخشند و خواسته ها و عقاید و باور های خود را بر ملت تحت ستم تحمیل نمایند.
تشخیص این دو از یکدیگر وابسته به عملکرد فرد و یا افراد به ظاهر وحدت خواه و دست اندرکار است که با آن می توان حقیقت امر را فهمید؛ چرا که وحدت یک شعار تو خالی و بدون پشتوانه ی عمل نیست که در هفته ی خاصی با آب و تاب از آن یاد گردد و شعار داده شود و افراد معلوم الحال و سنی نمایی همچون عروسک های خیمه شب بازی نمایش داده شوند و با تمبک و دستار  به رقاصی و پای کوبی برخیزند و  روحانی نمایان سنی نما در سمینارها با سخنان از پیش دیکته شده به بیان آن پردازند و با خود فریبی و مردم فریبی دست در دستان سراپا آلوده ی شیخ های صفوی گرا قرار دهند تا به زعم خود وحدت سنی و شیعه را به نمایش بگذارند و یقینا خودشان هم می دانند که این دروغی بیش نیست و عملکرد چندین ساله ی عمال رژیم ولایت فقیه نسبت به اهل سنت، خود بیانگر دروغ بودن وحدت خواهی سردمداران رژیم است.
آنچه امروزه در مناطق سنی نشین از قبیل: بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا، خراسان، و.. بر سر جوانان اهل سنت می گذرد نمایش حقد و کینه ی صفوی ها نسبت به ملیتهای اهل سنت است و نمی توان به سادگی از آن گذشت، تنها در استان بلوچستان 700 نفر در بیدادگاه های رژیم به جرم سنی و بلوچ بودن و هم فامیل بودن با مبارزین حق خواه ، به اعدام محکوم شده اند و یکی پس از دیگری به جلاد سپرده می شوند و با نهایت بی رحمی حلق آویز می گردند.
در ترکمن صحرا زمینهای اهل سنت را به زور می گیرند و ترکمن ها را آواره می کنند و بر زمین های غصب شده ی آنان روستا ها و شهرکهایی برای زابلیان شیعه ی مهاجر احداث می نمایند که یکی از آنها روستای "جماران " در مسیر گنبد- آق قلا است که همه ی ساکنان آن زابلی های مهاجر اند و روستای تازه احداث شده ی دیگری بنام "شهرک بهشتی" است که ساکنان آن نیز زابلی های شیعه هستند .
در طول دوران انقلاب، اهل سنت با تبعیض های قومی و مذهبی مواجه بوده و عملا به حاشیه رانده شده اند و از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مانده اند و حقوق شهروندی آنان پایمال گردیده است .
علاوه از آن، در رسانه های گروهی- که دربست در اختیار رژیم قرار دارد - و در منابر و تکایا علنا به باورها و مقدسات مذهبی اهل سنت توهین می گردد و هر گونه فریاد حق خواهانه ای به شدت و با گلوله پاسخ داده می شود.
و از همه زننده تر آن که مراسم توهین آمیز عمر کشان بر سر قبر موهوم و افسانه ای ابو لؤلؤ مجوسی همه ساله در شهر کاشان از نهم تا یازدهم ربیع الاول برگزار می شود و در آن مراسم بدترین اهانت ها به یاران پیامبر _صلی الله علیه و سلم_ صورت می گیرد و از دوازدهم ربیع الاول
هفته ی به اصطلاح وحدت بین سنی و شیعه شروع می شود ؟!
اگر واقع بین باشیم می فهمیم که هفته ی وحدت سرپوشی است بر وحشت و جنایت و در قاموس نظام ولایت مطلقه ی فقیه، وحدت میان شیعه و سنی، مطلقا بی معنی است، و سردمداران رژیم با عملکرد خویش نشان داده اند که وحدت خواه نیستند بلکه وحدت شکنند و راه اندازی هفته ی وحدت در حقیقت یک نوع دهن کجی و پوزخندی است به معتقدات و باورها و خواسته های برحق اهل سنت و ولایت سالاران تمامیت خواه از این طریق می خواهند مقدسات مذهبی اهل سنت را به بازی بگیرند و با زر و زور عقاید و باورهای خودشان را بر مردم ستمدیده تحمیل نمایند، و جنایات مرتکب شده و تبعیضات اعمال شده در مورد اهل سنت را با ترفند و نیرنگ مخفی نگاه دارند و به دیگران به باورانند که اهل سنت در ایران همچون سایر شهروندان ایرانی از حقوق شهروندی خویش برخوردارند ؟!
بنابر این بر تمام سازمانها و گروه های آزادیخواه است که از هر طریق ممکن، رژیم رسوا شده ی ولایت سالاران را رسواتر سازند و نگذارند بیش از این اهل سنت ایران مورد ستم و تحقیر واقع شوند.