سه‌شنبه

آیا مسلمانان تروریست اند؟

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران

مسلمانها تروریست نیستند چون اسلام دین رأفت و گذشت است در بیشتر جاها که قیام های مسلحانه وجود دارد اگر به پیش زمینه این قیام ها دقت شود خواهیم دید که ظلم و تعدی و خشونت حکومتگران باعث گردیده تا عده ای به قیام مسلحانه روآورند، این رژیم های منافق پیشه مسلمان نما همچون رژیم ولایت فقیه و رژیم دست نشانده آن در عراق بودند که منطقه را دچار آشوب کردند و هزاران سنی بی گناه را به بهانه های مختلف کشتند و مساجد را ویران کردند و از رژیم جنایتکار اسد پشتیبانی کردند تا بیش از دویست هزار نفر را قتل عام کند.
این همه کشت و کشتار و تجاوز که توسط این رژیم ها اتفاق افتاده اگر جنایت نیست پس چیست؟
اگراین رژیم ها(رژیم ولایت فقیه، رژیم کنونی عراق و رژیم اسد) تروریست نیستند و تروریسم را ترویج نمی دهند چون تحت نام یک حکومت جنایت می کنند و نام شیعه را با خود یدک می کشند پس مشکل جامعه جهانی کفر با تروریست نیست و این فقط یک بهانه است چون این هر سه کشور جنایت پیشه و مروج ترور و وحشت با کفر همنوا گردیده است لذا مشکل با اهل سنت است و گویا همه به این نتیجه رسیده اند که باید سنی ها از بین بروند تا زمینه جولان دادن رژیم ولایت فقیه بیشتر از پیش فراهم گردد و تاریخ صفویها که اروپا را از دست عثمانیها نجات دادند این بار توسط خلف آنها رژیم ولایت فقیه تکرار گردد.

چهارشنبه

خشونت چه کسی محکوم است؟


 خشونت و جنایت در هر حال محکوم است ولی این قضاوت شما در حق حکومتگران هم صدق می کند یا اینکه فقط مردمان مظلوم به تنگ آمده را در بر می گیرد؟ آیا حکومتگران رژیم ولایت فقیه منطق گفتمان دارند؟ و این گفتمانهایی که شما درپی آن هستید تا به حال نتیجه ای هم داده است؟یا اینکه دستان شمارا بریده اند و بعد از بریدن پانسمان کرده اند تا از آنان برای این کار تشکرنمایید؟! و شما به همین پانسمان کردن خوشحالید و بر خود لازم می دانید که از قصاب ها تشکر نمایید و مردم را به آن تشویق هم می کنید؟
 بیش ازسی سال است که حقوق ملت پایمال گردیده وازحقوق شهروندی خویش محروم و از تبعیض رنج می برد لیکن هنوزهم شما می خواهید که از طرق قانونی پیگری و به حق و حقوق خود دست یابید!
 از کدام قانون و منطق حرف می زنید؟ اصولا و درعمل این رژیم برای شما حقی قایل نیست که آن را پیگیری و به آن دست یابید، همه روزه با بهانه های مختلف جوانان و سایراقشارملت را به سلاخ خانه ها می برند، اعدام وشکنجه می کنند، به مقدسات دینی اهانت روا می دارند، بیت المال ملت را برای روافض گرایی حیف ومیل می کنند، بیش از پنجاه درصد طرح پنجاه ساله خود را در مناطق سنی نشین به اجرا گذاشته اند بازهم شما به جای محکوم کردن این همه جور و جفای رفته بر ملت که خود شما هم یقینا شاهد آن بوده و هستید، دم ازقانون می زنید و بخاطرخوشحال نگه داشتن سردمداران جنایتکار، لبه تیزسلاح خود را به جانب کسانی گرفته اید که برای دفاع از خود و ناموس و هویتشان مجبور به عکس العمل در برابرجنایتکاران گردیده اند! فاعتبروا یا اولی الابصار

سه‌شنبه

بیا باهم باشیم


جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایرانبیا باهم باشیم نه درپی دشمنی باهم
بیا تا دست در دست هم نهیم و علیه جور وتبعیض همه جانبه رژیم ستم گستر ولایت فقیه بپاخیزیم نه اینکه خودمان را به بیدادگران بسپاریم و بوغ و کرنای آنان باشیم.
بیا تا صدای هم باشیم و مرحمی بر زخمهای یکدیگر نه اینکه شمشیر برهنه دشمنان دین، عقیده وهویت خودمان باشیم و تیشه بر ریشه خود زنیم.
بیا تا صدا و فریادرس مظلومان باشیم نه توجیه گر بیدادهای ظالمان.
بیا تا با کمک همدیگر آب را ازآسیاب رژیم بیدادگر بگردانیم نه اینکه آب درآسیاب بیداد و خون خوارآن ریزیم.
بیا تا به خود آییم و بیش از این گول ریاکاری ریاکاران متدین نما و وعده های دروغین آنان را نخوریم و دست از توصیف وستایش برداریم و روبند تزویر و ریا را ازچهره کریه صفوی پیشه های منافق صفت برداریم.
به جای خدمت کردن برای این انسان های حقیر و پستی که عظمت خودشان را در تحقیر و ذلیل کردن ما می بینند.
بیاتا به این همه ذلت و خواری یکباره خاتمه دهیم و خدمت گزارخودمان باشیم نه غلام حلقه بگوش آنان.
به جای هرس کردن شاخه های خشکیده این نظام، بیا تا درخت پوسیده این نظام ستمگر را از ریشه برکنیم.
به جای آبیاری علف های هرزی که در زمین های متعلق به ما کاشته شده اند وعرصه زندگی را بر ما تنگ و تنگترکرده اند، بیاتا این علف های هرز را دور اندازیم و برای همیشه از شر آنها راحت شویم.
به جای ناله کردن و چشم انتظار نشستن به اینکه کسی ما را از بند رژیم رها سازد، بیاتاخودمان بندها وغل و زنجیرهای ددمنشان رابگسلانیم.
به جای نظاره گر این همه ظلم و بیداد و شاهد بودن عزیزانمان که همه روزه مظلومانه بر چوبه های دار آویخته می شوند و به جای مشت کوبیدن برسریکدیگر، بیا تا با مشت های گره کرده بر سرعاملان این همه کشت و کشتاربکوبیم.
به جای گفتن اینکه یکدست صدا ندارد بیا تامن و تو دست در دست هم نهیم و ما شویم.
بیا وخودت قضاوت کن و برای خودت فکر کن که از این رژیم ستمگر چه امیدی می توانی داشته باشی و به چوبه های داری فکر کن که همه روزه جوانان مظلوم وبی گناهی را بر آن می بینی و به عربده ها و هوراهایی بیندیش که دشمنانت در پای چوبه های دار می کشند، پس از کناراین همه جور و ستم رفته بر خودت و بر هم نوعانت بی تفاوت نگذر و برای نجات از آن چاره جویی کن؛ چون همه چیزوابسته به خودتوست:
تن دادن به خفت وذلت در سایه شوم ولایت فقیه و یا در پی تغییر بودن و آزاد زندگی کردن ( ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)
این را باور و یقین داشته باش که اگر ما برای دفاع از شرف و ناموس خودمان بپاخیزیم یقینا پیروزی از آن ماست چون خدا باماست.

پنجشنبه

پیام جبهه همبستگی ملی اهلسنت در رابطه با شهادت مولوی عبدالروف ریگی


جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
انا لله وانا الیه راجعون
شب پنجشنبه:28/08/2014 برابربا 06/06/1393 مولوی عبدالرؤف ریگی رهبرجیش النصر ایران توسط دژخیمان رژیم رافضی ولایت فقیه ترورگردید وبه درجه رفیع شهادت نایل آمد.
روحش شاد ویادش برای همیشه گرامی وراهش مستدام باد.
سردمداران منافق صفت رژیم خونخوارولایت فقیه که بالفطره جانی هستند وبا انجام جنایت وترور واعدام وشنکجه حق خواهان تا به حال توانسته اند بر اریکه قدرت باقی بمانند هراز چند گاهی اقدام به ترور یکی از رهبران مقاومت اهل سنت ایران می کنند تا به زعم واهی خودشان روحیه مقاومت اهل سنت را در برابر سنی ستیزی وتبعیض، ضعیف وضعیفترسازند اما کورخوانده اند مسلما این جنایت ها و ترورها نه تنها اهل سنت ایران را که برای حفظ هویت و عقیده و ناموسشان مجبور به مقاومت در برابر صفوی ها گردانده است، وادار به عقب نشینی نخواهدکرد بلکه باعث خواهدشد تا اهل سنت منسجمتراز پیش به مقاومت خود در برابر رافضی های صفوی منش ادامه دهند و انتقام این همه ظلم و ستم رفته براهل سنت را ازخون آشامان سبایی مسلک بگیرند. 
هر چند ما یکی از دلاورمردان اهل سنت ایران را از دست دادیم اما به برکت جهاد و مقاومت در برابرسبایی مسلک ها که به یاری خدا ادامه خواهد داشت، رژیم ددمنش ولایت فقیه هرگز به اهداف شیطانی خود نخواهد رسید و موفق نخواهد شد رافضی گری و سبایی مسلکی را در مناطق سنی نشین به خصوص بلوچستان گسترش دهد و سردمداران رژیم این آرزو را بگورخواهندبرد. (وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)

یکشنبه

پیام به مناسبت عید سعید فطر

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

ماه رمضان را پشت سر می گذاریم پروردگار را سپاس می گوییم که عید را درک کردیم و اندوهگین که ماه پر خیر و برکت رمضان ماه رحمت، مغفرت و آزادی از جهنم را پشت سر گذاشتیم. فرا رسیدن عید سعید فطر را به شما مومنان گرامی تبریک عرض می نماییم امیدواریم که از فضیلت های این ماه عزیز بهره لازم را برده باشید.
حوادث جاری در جهان اسلام چنان فجیع و دردناک است که اندوه و غم آن را نمی‌توان بیان کرد. قساوت و بی رحمی روافض ولایت فقیه و دشمنان اسلام در فلسطین، عراق، سوریه، میانمار، مصر، لیبی حتی ایران به حدی است که شادی عید را بر یک مومن سخت می گرداند و آن را مبدل به رنج و درد می کند بدون تردید رژیم ولایت فقیه به عنوان مهمترین خطر فراروی جهان اسلام با نسل کشی و جنایات سازمان یافته اش در سوریه و با آواره کردن مردم مظلوم عراق از بی رحمترین رژیم های تاریخ خواهد بود.
مسلمانان و ملت ایران! نباید اجازه دهند ولایت سالاران رافضی بیش از این بر گرده ی مردم و مسلمانان سوار شوند. و برای نابودی این رژیم، با اتحاد وهمبستگی ملت و با آگاهی از ترفند های دشمن اهداف خود را دنبال کنند.

دوشنبه

اعدام جوانان اهل سنت به جرم سنی بودن و تبلیغات مذهبی!

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
رژیم ولایت فقیه که در سال های اول انقلاب ماسک وحدت و عدم تبعیض میان شیعه و سنی را بر چهره کریه خود داشت و بوق و کرنای وحدت خواهی و اخوت اسلامی آن جهان را کر کرده بود بعد از خاتمه جنگ فرسایشی ایران و عراق، دعوت به رافضی گری شکل محسوسی به خود گرفته و پس از تخریب مسجد جامع شیخ فیض مشهد و شهید ساختن نماز گزاران بی دفاع مسجد جامع زاهدان، تضادها و حقد و کینه سردمداران رژیم رافضی ولایت فقیه نسبت به اهل سنت علنی و برملا گردید هر چند کسانی هم دراین رژیم سعی داشتند تا برنامه 50ساله شیعه سازی درهمان ماسک تقیه باقی به ماند و بر ملا نگردد اما خامنه ای و دار و دسته کینه توز آن به این نتیجه رسیده بودند که دوران تقیه به سرآمده و دعوت به رافضی گری باید شکل علنی به خود بگیرد و روند سنی کشی البته با ترفند های مختلف باید سریعتر انجام گیرد.
اگر قبلا رژيم صفوی منش ولایت فقیه، علما و جوانان سنی را با اتهام های از پیش تعیین شده از قبیل وهابی، اشرار، قاچاقچی وغیره اعدام می کرد تا در ظاهر چهره وحدت خواهی و احترام به حقوق اقلیت ها را حفظ نماید، حال از تشتت و پراکندگی جهان اسلام که آن هم در واقع دسیسه خود این رژیم است، سوء استفاده نموده و تجربه شیطانی چندین ساله خویش را به کارگرفته و با هماهنگی و هم فکری جهان کفر، علما و جوانان فرهیخته اهل سنت را به دور از هر دغدغه ای و به طورعلنی و به نام تبلیغات مذهبی و سنی گری اعدام می نماید تا به زعم واهی خویش روند رافضی گری را تسریع بخشد و ایران را یک پارچه رافضی سازد اما کور خوانده است چون حنای روافض با عملکرد زننده سردمداران این رژیم رنگ باخته است و بسیاری از جوانان شیعه از دروغگویی های شیخ های روافض به تنگ آمده و حتی از اسلام هم روی گردان شده اند تا چه رسد به اینکه به عقاید انحرافی این بی باوران ایمان داشته باشند و علاوه بر آن این اعدام های بی رویه یقینا نتیجه دلخواه ددمنشان رژیم را بدنبال نداشته و نخواهد داشت بلکه برعکس قطره های خون ریخته شده اهل سنت باعث بیداری و آگاهی قشرعظیمی از اهل سنت سراسر جهان اسلام گردیده و تنفر و انزجار از رژیم ولایت فقیه را بدنبال داشته و دارد. (و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین(

جمعه

دروغگوتر ودغلکارتر از احمدی نژاد

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
شاید هنوز باورتان نشود که روحانی کسی که بیشترین آراء را از اهل سنت بدست آورده است در دوران کوتاه ریاست جمهوری شوم خودش تا به حال اگر نسبت به دوران طولانی خونباردیگران مقایسه شود، بیشترین ضربه را به اهل سنت زده است.
این به اصطلاح "دولت تدبیر و امید"که در واقع و در عمل دولت تخریب و جنایت و تبدیل هویت است درحقیقت دغلکارتر و جنایت کار تر از دولت احمدی نژاد است این آقا با کمال بی حیایی در طی سفرخود به بلوچستان در میان مردمانی که تبعیض را همه روزه لمس و شاهد آن هستند و از این همه جور و جفا رنج می برند می گوید:" در ایران ما شهروند درجه دو نداریم"؟!
اهل سنت که عملا و به طور آشکار به حاشیه رانده شده اند و هیچگونه اختیاری در تعیین سرنوشت خودشان ندارند و حق کاندید شدن در پست های کلیدی را به صورت قانونی ندارند و از به دست آوردن پست های مادون هم عملامحروم هستند بنابر این اگر شهروند درجه دو و.. نیستند پس چه هستند؟
ما اهل سنت چون به اسلام و قرآن و دین و به مقدسات باورکامل داریم وقتی که کسی دم از اسلام و قرآن و عدالت و مساوات می زند فکر می کنیم راست می گوید و زود گول می خوریم، مشکل در این است که ما در طی این همه سال ها که از ناحیه رژیم ولایت فقیه عملا بر ما جفا رفته است، همه ی عملکردهای سردمداران رژیم جور و جفای ولایت فقیه را نادیده گرفته و می گیریم و به امید نفس کشیدن و بهتر شدن فریب وعده های تو خالی و دروغین بی باورانی مثل روحانی را خورده و می خوریم غافل از آنکه کلیت نظام ولایت فقیه برای شهروند سنی حقی قایل نیست و تنها بنابه مصلحت نظام مهره ها و کلاه ها عوض می شوند و رنگ دلخواه نظام به صورت سازمان یافته به خود می گیرند و وعده های دروغینی مصلحتا برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، می دهند و بس. 
و این دور ادامه دارد هر چند شگردها و رنگها تغییرخواهد یافت و تنها چیزی که یقینا در این نظام تغییر نخواهدکرد برخورداری اهل سنت از حقوق حقه شهروندی است که همچون سایه باید دنبال آن به دوند و هرگز هم تا این نظام باقیست به آن دست نخواهند یافت.