چهارشنبه

خشونت چه کسی محکوم است؟


 خشونت و جنایت در هر حال محکوم است ولی این قضاوت شما در حق حکومتگران هم صدق می کند یا اینکه فقط مردمان مظلوم به تنگ آمده را در بر می گیرد؟ آیا حکومتگران رژیم ولایت فقیه منطق گفتمان دارند؟ و این گفتمانهایی که شما درپی آن هستید تا به حال نتیجه ای هم داده است؟یا اینکه دستان شمارا بریده اند و بعد از بریدن پانسمان کرده اند تا از آنان برای این کار تشکرنمایید؟! و شما به همین پانسمان کردن خوشحالید و بر خود لازم می دانید که از قصاب ها تشکر نمایید و مردم را به آن تشویق هم می کنید؟
 بیش ازسی سال است که حقوق ملت پایمال گردیده وازحقوق شهروندی خویش محروم و از تبعیض رنج می برد لیکن هنوزهم شما می خواهید که از طرق قانونی پیگری و به حق و حقوق خود دست یابید!
 از کدام قانون و منطق حرف می زنید؟ اصولا و درعمل این رژیم برای شما حقی قایل نیست که آن را پیگیری و به آن دست یابید، همه روزه با بهانه های مختلف جوانان و سایراقشارملت را به سلاخ خانه ها می برند، اعدام وشکنجه می کنند، به مقدسات دینی اهانت روا می دارند، بیت المال ملت را برای روافض گرایی حیف ومیل می کنند، بیش از پنجاه درصد طرح پنجاه ساله خود را در مناطق سنی نشین به اجرا گذاشته اند بازهم شما به جای محکوم کردن این همه جور و جفای رفته بر ملت که خود شما هم یقینا شاهد آن بوده و هستید، دم ازقانون می زنید و بخاطرخوشحال نگه داشتن سردمداران جنایتکار، لبه تیزسلاح خود را به جانب کسانی گرفته اید که برای دفاع از خود و ناموس و هویتشان مجبور به عکس العمل در برابرجنایتکاران گردیده اند! فاعتبروا یا اولی الابصار