پنجشنبه

پیام جبهه همبستگی ملی اهلسنت در رابطه با شهادت مولوی عبدالروف ریگی


جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
انا لله وانا الیه راجعون
شب پنجشنبه:28/08/2014 برابربا 06/06/1393 مولوی عبدالرؤف ریگی رهبرجیش النصر ایران توسط دژخیمان رژیم رافضی ولایت فقیه ترورگردید وبه درجه رفیع شهادت نایل آمد.
روحش شاد ویادش برای همیشه گرامی وراهش مستدام باد.
سردمداران منافق صفت رژیم خونخوارولایت فقیه که بالفطره جانی هستند وبا انجام جنایت وترور واعدام وشنکجه حق خواهان تا به حال توانسته اند بر اریکه قدرت باقی بمانند هراز چند گاهی اقدام به ترور یکی از رهبران مقاومت اهل سنت ایران می کنند تا به زعم واهی خودشان روحیه مقاومت اهل سنت را در برابر سنی ستیزی وتبعیض، ضعیف وضعیفترسازند اما کورخوانده اند مسلما این جنایت ها و ترورها نه تنها اهل سنت ایران را که برای حفظ هویت و عقیده و ناموسشان مجبور به مقاومت در برابر صفوی ها گردانده است، وادار به عقب نشینی نخواهدکرد بلکه باعث خواهدشد تا اهل سنت منسجمتراز پیش به مقاومت خود در برابر رافضی های صفوی منش ادامه دهند و انتقام این همه ظلم و ستم رفته براهل سنت را ازخون آشامان سبایی مسلک بگیرند. 
هر چند ما یکی از دلاورمردان اهل سنت ایران را از دست دادیم اما به برکت جهاد و مقاومت در برابرسبایی مسلک ها که به یاری خدا ادامه خواهد داشت، رژیم ددمنش ولایت فقیه هرگز به اهداف شیطانی خود نخواهد رسید و موفق نخواهد شد رافضی گری و سبایی مسلکی را در مناطق سنی نشین به خصوص بلوچستان گسترش دهد و سردمداران رژیم این آرزو را بگورخواهندبرد. (وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)