سه‌شنبه

بیا باهم باشیم


جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایرانبیا باهم باشیم نه درپی دشمنی باهم
بیا تا دست در دست هم نهیم و علیه جور وتبعیض همه جانبه رژیم ستم گستر ولایت فقیه بپاخیزیم نه اینکه خودمان را به بیدادگران بسپاریم و بوغ و کرنای آنان باشیم.
بیا تا صدای هم باشیم و مرحمی بر زخمهای یکدیگر نه اینکه شمشیر برهنه دشمنان دین، عقیده وهویت خودمان باشیم و تیشه بر ریشه خود زنیم.
بیا تا صدا و فریادرس مظلومان باشیم نه توجیه گر بیدادهای ظالمان.
بیا تا با کمک همدیگر آب را ازآسیاب رژیم بیدادگر بگردانیم نه اینکه آب درآسیاب بیداد و خون خوارآن ریزیم.
بیا تا به خود آییم و بیش از این گول ریاکاری ریاکاران متدین نما و وعده های دروغین آنان را نخوریم و دست از توصیف وستایش برداریم و روبند تزویر و ریا را ازچهره کریه صفوی پیشه های منافق صفت برداریم.
به جای خدمت کردن برای این انسان های حقیر و پستی که عظمت خودشان را در تحقیر و ذلیل کردن ما می بینند.
بیاتا به این همه ذلت و خواری یکباره خاتمه دهیم و خدمت گزارخودمان باشیم نه غلام حلقه بگوش آنان.
به جای هرس کردن شاخه های خشکیده این نظام، بیا تا درخت پوسیده این نظام ستمگر را از ریشه برکنیم.
به جای آبیاری علف های هرزی که در زمین های متعلق به ما کاشته شده اند وعرصه زندگی را بر ما تنگ و تنگترکرده اند، بیاتا این علف های هرز را دور اندازیم و برای همیشه از شر آنها راحت شویم.
به جای ناله کردن و چشم انتظار نشستن به اینکه کسی ما را از بند رژیم رها سازد، بیاتاخودمان بندها وغل و زنجیرهای ددمنشان رابگسلانیم.
به جای نظاره گر این همه ظلم و بیداد و شاهد بودن عزیزانمان که همه روزه مظلومانه بر چوبه های دار آویخته می شوند و به جای مشت کوبیدن برسریکدیگر، بیا تا با مشت های گره کرده بر سرعاملان این همه کشت و کشتاربکوبیم.
به جای گفتن اینکه یکدست صدا ندارد بیا تامن و تو دست در دست هم نهیم و ما شویم.
بیا وخودت قضاوت کن و برای خودت فکر کن که از این رژیم ستمگر چه امیدی می توانی داشته باشی و به چوبه های داری فکر کن که همه روزه جوانان مظلوم وبی گناهی را بر آن می بینی و به عربده ها و هوراهایی بیندیش که دشمنانت در پای چوبه های دار می کشند، پس از کناراین همه جور و ستم رفته بر خودت و بر هم نوعانت بی تفاوت نگذر و برای نجات از آن چاره جویی کن؛ چون همه چیزوابسته به خودتوست:
تن دادن به خفت وذلت در سایه شوم ولایت فقیه و یا در پی تغییر بودن و آزاد زندگی کردن ( ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)
این را باور و یقین داشته باش که اگر ما برای دفاع از شرف و ناموس خودمان بپاخیزیم یقینا پیروزی از آن ماست چون خدا باماست.