جمعه

دروغگوتر ودغلکارتر از احمدی نژاد

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
شاید هنوز باورتان نشود که روحانی کسی که بیشترین آراء را از اهل سنت بدست آورده است در دوران کوتاه ریاست جمهوری شوم خودش تا به حال اگر نسبت به دوران طولانی خونباردیگران مقایسه شود، بیشترین ضربه را به اهل سنت زده است.
این به اصطلاح "دولت تدبیر و امید"که در واقع و در عمل دولت تخریب و جنایت و تبدیل هویت است درحقیقت دغلکارتر و جنایت کار تر از دولت احمدی نژاد است این آقا با کمال بی حیایی در طی سفرخود به بلوچستان در میان مردمانی که تبعیض را همه روزه لمس و شاهد آن هستند و از این همه جور و جفا رنج می برند می گوید:" در ایران ما شهروند درجه دو نداریم"؟!
اهل سنت که عملا و به طور آشکار به حاشیه رانده شده اند و هیچگونه اختیاری در تعیین سرنوشت خودشان ندارند و حق کاندید شدن در پست های کلیدی را به صورت قانونی ندارند و از به دست آوردن پست های مادون هم عملامحروم هستند بنابر این اگر شهروند درجه دو و.. نیستند پس چه هستند؟
ما اهل سنت چون به اسلام و قرآن و دین و به مقدسات باورکامل داریم وقتی که کسی دم از اسلام و قرآن و عدالت و مساوات می زند فکر می کنیم راست می گوید و زود گول می خوریم، مشکل در این است که ما در طی این همه سال ها که از ناحیه رژیم ولایت فقیه عملا بر ما جفا رفته است، همه ی عملکردهای سردمداران رژیم جور و جفای ولایت فقیه را نادیده گرفته و می گیریم و به امید نفس کشیدن و بهتر شدن فریب وعده های تو خالی و دروغین بی باورانی مثل روحانی را خورده و می خوریم غافل از آنکه کلیت نظام ولایت فقیه برای شهروند سنی حقی قایل نیست و تنها بنابه مصلحت نظام مهره ها و کلاه ها عوض می شوند و رنگ دلخواه نظام به صورت سازمان یافته به خود می گیرند و وعده های دروغینی مصلحتا برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، می دهند و بس. 
و این دور ادامه دارد هر چند شگردها و رنگها تغییرخواهد یافت و تنها چیزی که یقینا در این نظام تغییر نخواهدکرد برخورداری اهل سنت از حقوق حقه شهروندی است که همچون سایه باید دنبال آن به دوند و هرگز هم تا این نظام باقیست به آن دست نخواهند یافت.