دوشنبه

هدیه روحانی به اهل سنت ایران

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
آقای روحانی که درآستانه انتخابات کذایی همچون اسلاف خویش وعده هایی به اهل سنت داده بود و از این طریق اهل سنت را به امید اینکه از وضعیت کنونی و خفقان روزافزون ولایت سالاران نجات یابند، به پای صندوقهای ر‌أی کشاند، با اعدام جوانان اهل سنت که درتاریخ 26/10/2013 توسط دژخیمان رژیم جور و فساد ولایت فقیه اعدام گردیدند و با روند تغییر ساختار جمعیتی، هدیه ای به اهل سنت داد که هرگز انتظار آن را نداشتند این هدیه و پیشکش حکومت روحانی به اهل سنت در ابتدای کاری حکومتی است که با لبخند به میدان آمده تا از این طریق به قلع و قمع اهل سنت بپردازد که هم بر جور وجفای ولایت سالاران کما فی السابق بیفزاید وهم دل از ته کنده ی غافلان و ساده اندیشان را با وعده های توخالی و دروغین خویش خوش نگه دارد.