چهارشنبه

تسلیت به خانواده های مظلوم ستمدیده

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
  جبهه همبستگی ملی اهلسنت به ملت ایران و به خصوص اهل سنت ستمدیده وهمه خانواده های مظلومی که قربانی حقد وکینه وعداوت ولایت سالاران سبایی مسلک گردیده وعزیزانشان را در این رژیم جور و فساد ولایت فقیه از دست داده اند، تسلیت می گوید.
به مادران داغدیده وبه طورخاص مادرانی که درتاریخ 26/10/2013 جگر پاره ها یشان قربانی عداوت و انتقام دژخیمان رژیم سراپا کینه ولایت فقیه گردیدند تسلیت می گوید و از خداوند منتقم صبر و پایداری برای خانواده های داغدیده خواستاراست.

امیدواریم که خداوند توانا به برکت خون این عزیزان و تلاش بی وقفه مبارزان جان بر کف اهل سنت، طومار رژیم کینه توز ولایت فقیه را هرچه زودتر برچیند و دنیا را از شر آن آسوده خاطر بدارد. آمین