چهارشنبه

اهل سنت ایران به دلیل چشم پوشی از خون شهداء گنهکارند؟!

 
براستی چرا اهل سنت عموما در خواب غفلت هستند و حتی برای حق خود صدا بلند نمی کنند؟! علت ترس است؟ بی عرضگی است؟ مردن احساس است؟! حب دنیا و کراهیت مرگ است؟ براستی علت چیست؟!

صدها قتل و جنايت و كشتار و شنكنجه و مصادره و تجاوز به ناموس اهل سنت در ايران انجام شده حالا در ايران مي ترسند در خارج چرا اقدام نمی کنند؟!! بعضی هایی که زبان و هنر کم ندارند قلم و بیان کم ندارند داخل ایران هم نیستند که بترسند چرا تشکلی حقوقی و سیاسی اعلان نمی کنند؟!! با دهها نفر خصوصی تماس گرفته ام خواهش کرده ام که اقدام کنند اما متأسفانه مثل یخ سرد و بی احساسند چرا؟! علت را نمی دانم یکی عذر دارد دو تا عذر دارند همه که عذر ندارند چرا حرکت نمی کنند؟! شما می دانید؟ والله من نمی دانم؟!

برای تظاهرات در داخل نگفتیم برای جنگ نگفتیم برای یک کار فرهنگی برای قلم زدن و سخن گفتن و سفر کردن و گفتگو و پیام ملتی را رساندن خیلی مشکل است واقعا خیلی جربوزه می خواهد؟!

اگر همت و غیرت صحابه جان نثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دور است
اهل سنت ایران به دلیل چشم پوشی از خون شهداء گنهکارند؟!
براستی چرا اهل سنت عموما در خواب غفلت هستند و حتی برای حق خود صدا بلند نمی کنند؟! علت ترس است؟ بی عرضگی است؟ مردن احساس است؟! حب دنیا و کراهیت مرگ است؟ براستی علت چیست؟!
صدها قتل و جنايت و كشتار و شنكنجه و مصادره و تجاوز به ناموس اهل سنت در ايران انجام شده حالا در ايران مي ترسند در خارج چرا اقدام نمی کنند؟!! بعضی هایی که زبان و هنر کم ندارند قلم و بیان کم ندارند داخل ایران هم نیستند که بترسند چرا تشکلی حقوقی و سیاسی اعلان نمی کنند؟!! با دهها نفر خصوصی تماس گرفته ام خواهش کرده ام که اقدام کنند اما متأسفانه مثل یخ سرد و بی احساسند چرا؟! علت را نمی دانم یکی عذر دارد دو تا عذر دارند همه که عذر ندارند چرا حرکت نمی کنند؟! شما می دانید؟ والله من نمی دانم؟! 
برای تظاهرات در داخل نگفتیم برای جنگ نگفتیم برای یک کار فرهنگی برای قلم زدن و سخن گفتن و سفر کردن و گفتگو و پیام ملتی را رساندن خیلی مشکل است واقعا خیلی جربوزه می خواهد؟! 
اگر همت و غیرت صحابه جان نثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دور است و نمی بینید دست کم دشمنان دین را ببینید که چگونه خود را به آب و آتش می زنند همین روافض را ببینید که چگونه بر سر و کله خود قمه و زنجیر می زنند از اینها هم کمترید عرضه و غیرت اینها را هم ندارید؟! 
برای کار سیاسی و فرهنگی و حقوقی هم جربزه ندارید خیلی از مرگ می ترسید؟ یعنی اگر بترسید نمی میرید؟! خیلی به زندگی دلباخته اید یعنی اگر عاشق خوشگذرانی باشید دیگر مشکلی وجود ندارد؟! 
بعضی ها اینطور وقتها خود را مستثنی می دانند!!! خیر این جهاد دیروز فرض کفایه بود اما امروز فرض عین است اگر تعدادی به اندازه کفایت در میدان نباشند به همه فرض عین می شود یعنی یکایک اهل سنت مرتک گناه کبیره هستند تا زمانی که تعدادی به اندازه لازم را آماده کنند و به عمل وادارند تا حقوق ضایع شده دین و مردم را پس بگیرند.
 بدون استثناء همه گنهکارند این حرف عاطفی نیست فتوای شرعی است می توانند مراجعه کنند خون صدها شهید دارد پایمال می شود حق و حقوق میلیونها اهل سنت ضایع می شود اما کسانی که از طرف خدا مسئوليت بر دوش دارن با تأويل و بي خيالي سرشان را پایین انداخته اند که اگر خوب شد بله ما هم هستیم ما هم در دل خود راضی بودیم اگر خراب شد مشکلی پیش آمد بفرمایند اشتباه کردند چرا رفتند و ... 
ببخشید که ناچارم از این پس بسیاری حقایق را بگویم و خواهم گفت تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال و بدانند که اینها درد دین است با کسی الحمدلله مشکل شخصی ندارم فقط در خواب بودن و خود را به خواب زدن را گناه کبیره می دانم لذا نمی توانم سکوت کنم. 
محتاج دعای اهل سنت عبدالله حیدری
7 محرم 1433 هـ یکم آذر 91و نمی بینید دست کم دشمنان دین را ببینید که چگونه خود را به آب و آتش می زنند همین روافض را ببینید که چگونه بر سر و کله خود قمه و زنجیر می زنند از اینها هم کمترید عرضه و غیرت اینها را هم ندارید؟!

برای کار سیاسی و فرهنگی و حقوقی هم جربزه ندارید خیلی از مرگ می ترسید؟ یعنی اگر بترسید نمی میرید؟! خیلی به زندگی دلباخته اید یعنی اگر عاشق خوشگذرانی باشید دیگر مشکلی وجود ندارد؟!

بعضی ها اینطور وقتها خود را مستثنی می دانند!!! خیر این جهاد دیروز فرض کفایه بود اما امروز فرض عین است اگر تعدادی به اندازه کفایت در میدان نباشند به همه فرض عین می شود یعنی یکایک اهل سنت مرتک گناه کبیره هستند تا زمانی که تعدادی به اندازه لازم را آماده کنند و به عمل وادارند تا حقوق ضایع شده دین و مردم را پس بگیرند.

بدون استثناء همه گنهکارند این حرف عاطفی نیست فتوای شرعی است می توانند مراجعه کنند خون صدها شهید دارد پایمال می شود حق و حقوق میلیونها اهل سنت ضایع می شود اما کسانی که از طرف خدا مسئوليت بر دوش دارن با تأويل و بي خيالي سرشان را پایین انداخته اند که اگر خوب شد بله ما هم هستیم ما هم در دل خود راضی بودیم اگر خراب شد مشکلی پیش آمد بفرمایند اشتباه کردند چرا رفتند و ...

ببخشید که ناچارم از این پس بسیاری حقایق را بگویم و خواهم گفت تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال و بدانند که اینها درد دین است با کسی الحمدلله مشکل شخصی ندارم فقط در خواب بودن و خود را به خواب زدن را گناه کبیره می دانم لذا نمی توانم سکوت کنم.

محتاج دعای اهل سنت عبدالله حیدری

7 محرم 1433 هـ یکم آذر 91