یکشنبه

بیانیه ی جبهه همبستگی ملی اهلسنت در ترور یکی از علماء اهلسنت زاهدان


رژیم جنایتکار رافضی از بیداری اهلسنت  رنج می برد و  هر از چند گاهی با ترور و حذف علماء، روشنفکران و معتمدین اهلسنت  سعی در مقاصد ضد دینی و بشری خود دارد رژیم می‌داند این شخصیات به مثابه چشمان اهلسنت هستند و تحمل این بیداری برایش سخت است چرا که خوب آگاه است که با بودن علماء رسیدن به اهداف زشت برایش غیر ممکن خواهد بود و سقوط حیات سیاسی اش فرا می رسد.
مولوی عبدالله براهویی امام جماعت یکی از مساجد شهر زاهدان از جمله ی این علماء بود که رژیم ولایت سالار با ترور ایشان و به شهادت رساندنشان در روز جمعه (13 بهمن 1391) در یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه، ثابت کرد به هیچ صورتی تحمل دیدن بیداری مسلمانان را ندارد.
 زننده ترآنکه این جنایت در  ماه ربیع الاول آنهم  یک هفته بعد از هفته ی به اصطلاح وحدت بین سنی و شیعه صورت می گیرد نیز رژیم نشان داد که چه اندازه در ادعای وحدت شیعه و سنی صادق است.
جبهه همبستگی ملی اهلسنت ضمن محکوم کردن عمل غیر انسانی و غیرقانونی ترور شهید مولوی عبدالله براهویی امام جماعت یکی از مساجد شهر زاهدان و تسلیت به خانواده آن شهید وهمه مردم مظلوم ایران، توجه ی همه مسلمانان بخصوص جوانان غیور اهلسنت را به بی منطق بودن و مستبد بودن رژیم جهل و نفاق و در رأس آن خامنه ای جنایتکار که مدعی دروغین وحدت است، جلب می دارد:
سردمداران رژیم با عملکرد شان نشان داده اند که وحدت خواه نیستند بلکه وحدت شکنند و راه اندازی هفته ی وحدت در حقیقت یک نوع دهن کجی و پوزخندی بود به معتقدات و باورها و خواسته های برحق اهل سنت لذا ما برای نجات از یوغ استبداد و حفظ دین و عقیده و ایمان و شرف و حتی بقایمان ناگزیر به همبستگی و حرکت و قیام و مبارزه و دفاع از آئین و در رأس آن حفاظت از علمایمان هستیم اگر بپا نخیزیم در زیر ظلم و استبداد ولایت فقیه از بین خواهیم رفت. بنابر این باید به خود آییم و نگذاریم بیش از این مورد تمسخر این بی دینان قرار گیریم سعی شود با فرا گیری آموزشهای فرهنگی، دینی، و آموزشها و تاکتیکهای نظامی سدی محکم در مقابل جنایات رژیم باشیم بر تمام سازمانها و گروه های آزادیخواه است که از هر طریق ممکن، رژیم رسوا شده ی ولایت فقیه را رسواتر سازند و نگذارند بیش از این اهل سنت ایران مورد ستم و تحقیر واقع شوند.