جمعه

جنون خود شیفتگی و حمایت جنایت کاران از جانیان


حاکمان مستبد و خودخواهی که حریصانه بر اریکه قدرت لمیده اند و به آرای مردم اهمیتی نمی دهند، به جنون خودشیفتگی گرفتارند و اینان نه تنها تحت هیچ شرایطی حاضر به کناره گیری از قدرت نیستند بلکه برای جلوگیری از سقوط به قتل عام مردم بی گناه هم می پردازند همانگونه که ما امروزه در سوریه شاهد آن هستیم و با وجود این همه جنایت و خیانت آشکار که با پشتیبانی رژیم جنایت پیشه ولایت فقیه صورت می گیرد، این خائنان با کمال وقاحت خویشتن را محبوب و خیرخواه ملت می پندارند. سرانجام این قبیل انسانهاهم واضح و روشن است و این ملت داغدیده و رنج کشیده است که در نهایت پیروز میدان می گردد و خودکامگان را به خاک مذلت می نشاند.
رهبر خودکامه رژیم ولایت فقیه نیز یکی از این قبیل حاکمان مستبد و خودخواهی است که به مرض جنون خودشیفتگی و خودمحوری گرفتار است، او علاوه بر این مرض، مقام خدایی و الوهیت هم برای خویش قایل است و با این تصور که قیم مردم و نماینده امام زمان است بر این باور است که به جای همه انسان ها می تواند و باید هم او تصمیم بگیرد و لازم است که همه خواسته هایش بدون چون و چرا اجرا گردد و از این رو تاب و تحمل هیچ نوع نظر مخالفی را ندارد و هر حرکت و صدایی را علیه خود می پندارد و هر صدای مخالفی را به سرسپردگی به بیگانگان متهم می نماید.
از طرفی هم کاسه لیسان و چماقدارانش که به دروغگویی و مردم فریبی عادت کرده اند و همواره از کاسه لیسی و قتل و غارت به نان و نامی رسیده اند، از رهبر به عنوان فرشته نجات یاد می کنند و مردمان بی نوا و ساده اندیش را با انواع و اقسام ترفندهای شیطانی و روایات خود ساخته و سراپا جعلی و نسبت داده شده به ائمه، وادار به پرستیدن و دست بوسی و توصیف و تمجید شخصیت او می نمایند.
این بتی که ولایت سالاران برای توجیه انحصار قدرت و برآورده شدن خواسته های شیطانیشان از خامنه ای ساخته اند، هزینه سنگین جانی و مالی برای ملت ایران در پی داشته و بی نوایان که خودکامگان خودشان را حامی آنان پنداشته اند، تاوان آن را پرداخته اند، اما مسلما در طول تاریخ بتها پس از مدتی به خاک افتاده اند و یقینا این بت نیز با دستان پر توان ملت مبارز ایران به خاک خواهد افتاد.