جمعه


اطلاعیه

هموطن عزیز،برادر و خواهرمسلمان!

انقلابی که به ظاهر برای برچیده شدن تمام نابرابری ها و استبداد، بود، در حال حاضر از هر نظامی مستبدتر و خشن تر و ستمگرتر است و تبعیض مذهبی، سنی ستیزی،اهانت به مقدسات دینی و عقیدتی اهل سنت و رافضی گری، خط ومشی عملی حکومتگران و از ارکان اساسی نظام ولایت فقیه گردیده و انتخابات هرچند که قبلا هم نمایشی بوده ولی در حال حاضر کاملا بی معنی شده و رأی به کاندیدای دلخواه جای خود را به حضور مردم در پای صندوقهای رأی داده و خواسته ی مردم ذوب شده در خواسته ی رهبر گردیده است، حق خواهان حق تجمع مسالمت آمیز و حق نفس کشیدن ندارند و اهل سنت علاوه بر آن، از حق اقامه ی نماز در پایتخت کشوری که خودش را ام القرای جهان اسلام می نامد، محروم گردیده اند! حتی گستاخی سردمداران رژیم ولایت فقیه به حدی رسیده است که صراحتا از اهل سنت می خواهند که دست بسته در اختیار و در خدمت نظام باشند و در برابر اهانت ها و روش سنی ستیزی نظام لب برنیاورند و همه ی تلاش ها بر آن است که با نیرنگ و زور امامان مساجد و به خصوص ائمه جمعه مارا حکومتگران تعیین کنند همانگونه که در شهرستان تایباد و چند جای دیگر امامان خود فروخته نصب کرده اند و مردمان صلح جوی و بیزار از خشونت را از نماز خواندن پشت سر امام دلخواهشان محروم و ممنوع نموده اند.
نگاه دشمنانه و تبعیضانه و سیاست تندروانه رژیم در قبال اهل سنت و اهانت های بی وقفه به مقدسات و الگوهای دینی اهل سنت، هتک حرمت ها، شکنجه و اعدام جوانان و رهبران سنی به بهانه های واهی، به اوج خود رسیده است و این بر هیچ انسان آگاه و بیداری پوشیده نیست.
حکومتگران رژیم ولایت فقیه در طول دوران حکومت خونبارشان تلاش کرده اند با استفاده از قدرت و با ترفند های مختلف مارا خوار و زبون و نابود سازند و هستی مارا از ما بگیرند و غرو ر مارا بشکنند و اعتماد و وحدت مارا از بین ببرند و به اختلاف و نفاق مبدل سازند و در همین راستا مساجد مارا شهید می سازند و با تهدید و تطمیع و نیرنگ سعی می کنند مدارس و حوزه های دینی مارا هم تحت تسلط کامل خویش درآورند و نماز گزاران و طلبه و علما و دانش آموزان و معلمین و دانش جویان مارا بر اساس خواسته و تلقینات نظام ولایت فقیه بار آورند.
برادر و خواهر مسلمان!
اگر این نظام و این روال ادامه یابد در آینده ی نچندان دور از اهل سنت ایران جز نامی باقی نخواهد ماند و رهبران به ظاهر دینی و سند یافته ی اهل سنت دست بسته در اختیارنظام خواهند بود و افکار و خواسته های بی  حد و حصر ولی فقیه از زبان علما و مدرسین و امامان سنی نما بیان و بنام  دین و مذهب بر مردم تحمیل خواهد شد.
وضع کنندگان و ریخته گران این نظام برنامه ی نابودی اهل سنت را حساب شده ریخته اند و مدتهاست که آن را به اجرا در آورده اند و عملکرد این نظام هم نشان داده است که با جا به جایی مهره ها که هر از چند گاهی رژیم برای فریب توده ها و خاموش ساختن احساسات جریحه دار شده مردم، اقدام به آن می نماید، چیزی را عوض نکرده و نخواهد کرد و هیچ کس به خصوص اهل سنت به حقوق مسلم و حقه ی خود دست نیافته و نخواهد یافت، بنابراین، وقت آن رسیده است که اهل سنت ایران از خواب غفلت و بی تفاوتی نسبت به عقیده و حق و حقوق شهروندی خویش بیرون آیند و اولین گام را که همانا همبستگی و بیداری است در راه مطالبه حقوق شهروندی خویش بردارند.
همین خشونتها و بیداد ولایت فقیه است که آگاهان و حق گویان و فرهیختگان قرآن و پیامبر و صحابه را به قیام و مبارزه علیه اهانت ها و بیداد وا داشته است و ثمره ی خون شهدا و همین از خود گذشتگی هاست که تا به حال اهل سنت ایران با وجود این همه خشونت و دسیسه توانسته است عقیده و هویت خویش را حفظ کند، لذا ما برای نجات از یوغ استبداد و حفظ دین و عقیده و ایمان و شرف و حتی بقایمان ناگزیر به همبستگی و حرکت و قیام و مبارزه هستیم اگر بپا نخیزیم در زیر چرخ های استبداد ولایت فقیه له و لورده خواهیم شد و همه ی هستی خود را ازدست خواهیم داد.

هموطن عزیز، برادر و خواهر مسلمان!

به جای ناظر بودن بر شهادت و اسارت و شکنجه ی برادران و خواهران مسلمانت به وظیفه ی اسلامی خود عمل کن و حرکتی و اقدامی از خود بروز بده و منتظر اقدام دیگران نباش، از همراهی و همدلی با حکومت سرکوبگر و مصلحت جویی های بی مورد دست بردار و در قبال خشونت خشونتگران سکوت نکن و درپی احقاق حقوق پایمال شده خود برآی زیرا حق گرفتنی است و دادنی نیست پس بپاخیز و به حق خواهان بپیوند و راهی برای ابرازعقاید خودت پیداکن و صدای مظلومیت و محرومیت چندین ساله ات را ازهرطریق ممکن بگوش جهانیان برسان و قبل از اینکه حکومتگران به خواسته های شومشان دست یابند مردانه بدفاع از حیات عقیدتی واسلامی خویش برخیز که من و تو اگر دست در دست هم نهیم، ما می شویم و بنیاد استبداد ولایت فقیه را بیاری خدا بر می اندازیم و آزادی خود را بدست می آوریم، پس برخیز تا ازستمگریهای ناروا در امان بمانی و از شر ظالمان و فرعونیان زمان آسوده گردی.