جمعه

اهل سنت ایران قربانیان خاموش

در هفته نام نهاد وحدت جلسات و سخنرانی ها و گزارشها از اوضاع اهل سنت ایران به شیوه ای ارائه میگردد که گویا اهل سنت کوچکترین مشکلی با رژیم ولایت فقیه ندارند و از آزادی عقیده و بیان و برابری حقوق و عدم تبعیض برخوردارند، غافل از آنکه ملت ایران و به ویژه اهلسنت گرفتار رژیم مستبد، دغلکار، خیانت پیشه و جنایتکاری گردیده اند که در ظلم و فساد و جنایت و خودکامگی از هر رژیمی مستبدتر و جنایتکارتراست، سردمداران این نظام صفوی گرا در دروغگویی و نفاق پیشگی به مراتب از سلفشان "ابن ابی" دروغگوتر و منافق تر و در تظاهر به دینداری ماهرتر هستند و در ایجاد اختلاف و شقاق و فتنه و فساد میان مسلمانان از"ابن سبا" هم خطرناکترند.
همانگونه که سرخ کلاهان صفوی چشم و گوش بسته مطیع محض اراده مرشد خونخوارخود بودند و شمشیر کج آنان هوا و هوسهای مرشد بی دین را که صبغه ی دینی به خود گرفته بود برآورده می ساخت، رهبر خودکامه این رژیم نیز به پیروی از صفویها، بنام مذهب و دین دست به هر جنایت و خیانتی میزند و با وجود آن مصرانه از مردم میخواهد که در برابر اجحاف ها و انحصار طلبی ها و خواسته های بیحد و حصر او دم برنیاورند و با هرگونه فشار و اختناق و جور و جنایت کنار آیند و بسوزند و بسازند و بدون چون و چرا مجری آمال مرشد سرخ کلاهان بنام "ولی فقیه" باشند، در این رژیم آزادی بیان و عقیده تحقق نیافتنی است و ما عملا نیز شاهد آن هستیم که هیچکس اجازه اندیشیدن و فکر کردن و انتخاب ندارد؛ چون ولی فقیه برای همه ی مردم فکر میکند و می اندیشد و انتخاب می نماید.
اهل سنت ایران قربانی چنین نظامی شده اند، نظامی که اصولا به اسلام و مکتب پیامبرصلی الله علیه و سلم اعتقادی ندارد و ماهیت آن یک ماهیت اسلامی نیست بلکه تنها اسم اسلام را با خود یدک می کشد و گرنه در عمل و اعتقاد ماهیت آن، ماهیت رفض و الحاد و کفر است، حکومتگران این رژیم سفاک اعتقادا سبائی و عملا صفوی گراهستند و از اسلام و اخلاق اسلامی و انسانیت بویی نبرده اند، این بی باوران به مکتب اسلام در طول دوران حکومت خونبارشان با انواع و اقسام ترفند ها سعی در نابودی اهل سنت نموده اند و کسانی هم که سعی در حفظ دین خود کرده و حاضر نشده اند در برابر ولایت سالاران تمامیت خواه کرنش کنند و حلقه زنگ زده غلامی ولی خودکامه فقیه را حلق آویز گوش خویش سازند، با برچسب های مختلف و از پیش تعیین شده از قبیل: وهابی، اشرار، وابسته به این و آن و غیره، اعدام و یا ترور و یا زندانی و شکنجه گردیده و مي گردند. این حکومتگران بی باورهمچون ابرهه به جنگ با خانه خدا برآمده و مساجد و حوزه های علمیه اهل سنت را ویران کرده اند، ده ها جلد قرآن کریم و کتب حدیث را زیر تن ها خاک و خاشاک دفن نموده اند و با وجود آن دم از وحدت و تساوی حقوق شهروندی شیعه و سنی میزنند!
وحدت ادعا شده از جانب رژیم ولایت فقیه تنها یک ادعای توخالی و واهی و سرابی است برای فریب اقوام و ملتها و مردمان بی خبر از همه چیز، این وحدتی که بر طبل آن به مدت یک هفته کوبیده می شود هرگز در واقع و در میدان عمل به اجرا در نیامده است و سفاکان ولایت فقیه بنام دین و مذهب و وحدت دست به خشونت و عزل و نصب امام جمعه های اهل سنت و حذف حق خواهان و حق گویان زده و میزنند و اهل سنت همواره از تبعیض و حق کشی و پایمال شدن حقوق حقه ی خود رنج برده و قربانی نقض حقوق بشربوده اند، جوانان ما را به جرم سنی بودن و سنی زیستن و حق خواهی شکنجه میکنند و بدار می آویزند و سپس با تهدید و تطمیع ازعلمای اهل سنت می خواهند که همگام با سردمداران رژیم مردمان بپاخاسته و حق خواه را اشرار، وهابی و..، بخوانند و ریختن خون آنان را حق مسلم نظام ولایت فقیه بدانند؟! 
این همان وحدت شیعه و سنی از نوع منطق ولایت فقیه است یعنی اعدام، ترور، شکنجه و عذاب، غصب اراضی، تخریب مساجد و مدارس و اهانت به الگوهای دینی و مقدسات اهل سنت. سردمداران این رژیم که با داعیه وحدت وحشت ببار آورده اند با شیادی می خواهند چهره ی زیبایی از خود نشان دهند و توده ها را خام کنند و بنام وحدت جنایات خود را بپوشانند بنابر این، هفته وحدت سرپوشی است بر حق کشی ها، تبعیض ها، دشنامها، تحقیرها و جنایات بی شماری که جورپیشگان رژیم در حق اهل سنت انجام داده و میدهند ولی انسانهای کوردل و بی خبر از هر دو جهان این همه ظلم و ستم اعمال شده در حق اهل سنت را نمی بینند و به خاطر منافع زودگذر دنیوی چشمان خودشان را بر روی همه ی این جنایات می بندند و در جلساتی که بی محتوا و دروغین است شرکت می ورزند و بر اجحاف ها و تبعیض ها واستهزاها و اهانتهای سفاکان نظام مستبد ولایت فقیه در حق اهل سنت صحه می گذارند و مهر تأیید میزنند.
هفته وحدت که طبلی بیش نیست ممکن است برای کسانی که نخستین بار پای سخنان فریبنده و چرب زبانی های این منافقها می نشینند و عملکرد آنهارا ندیده اند امیدبخش باشد اما برای اهل سنت داخل کشور و به خصوص کسانی که سرشان را در برف غفلت فرو نبرده اند و چشم بصیرت دارند و همه روزه شاهد جور و جنایت و تبعیض می باشند، سخنان چاپلوسانه و مزورانه پیروان ابن سبا، ارزشی ندارد و این لقلقه های زبان خریداری ندارد.
jebheahlesunnat@yahoo.com