جمعه

تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان


حلول ماه مبارك رمضان ماه نزول قرآن، ماه رحمت، مغفرت و آزادي از جهنم بر تمامي مسلمين جهان و بخصوص مردم مظلوم و مؤمن ايران زمين تبريك گفته و اميدواريم كه با عبادت خالصانه بتوانيم از بركات اين ماه مبارك بهره كافي را ببريم.
جا دارد مسلمانان در اين ماه پر خير و بركت كه دعاهاي مؤمنين اجابت مي گردد براي نابودي رژيم جنايت پيشه ي ولايت فقيه ايران دست به  دعا برداشته تا شر اين سفاكان هرچه زودتر ازسر ملت ستمديده ايران كم شود نيز همه مسلمانان جهان به خصوص مردم ستمديده ي سوريه كه قرباني ددمنشي و سفاکي رژيم شده و به طرز فجيعي كشته مي شوند از دست روافض خلاصي يابند.
اميدواريم برادرانتان را در جبهه همبستگي ملي اهلسنت از یاد نبرید و از دعای خیرتان محروم نفرمایید. التماس دعا