سه‌شنبه


بنام خداوند درهم کوبنده ستمگران، یاری دهنده مؤمنان و رسوا کننده منافقان
                                                                                                  
جبهه همبستگی ملی اهل سنت  که همواره خود را ملزم به دفاع از هویت ملی و اعتقادی اهل سنت میداند، هر گونه اهانت از جمله پخش سی دی های سراپا توهین آمیز به مقدسات دینی و عقیدتی اهل سنت را که ازطرف رافضی مسلکان (لیسه خصوصی توحید) در هرات انجام یافته و موجب تنش و جریحه دار شدن احساسات دینی  و عقیدتی مسلمانان جهان به ویژه غیور مردان مسلمان هرات گردیده است، این عمل غیراسلامی و مفسده آمیز را شدیدا محکوم نموده و ضمن هشدار به این گروهک مزدور رافضی آشوبگر، عموم مسلمانان دین مدار و غیرتمند جهان به خصوص دلاور مردان مؤمن وآگاه هرات را به اعتراض پیگیر علیه هتاکی ها و حرمت شکنی ها و دین ستیزی های عاملان مزدور رژیم رافضی مسلک ولایت فقیه ایران که دائما در پی فتنه افکنی و آشوب و فساد هستند، فرا می خواند و آرزومند است که مسلمانان آگاه و جان فدای اسلام مشت محکمی بر دهان یاوه سرایان بی دین و اهانت گران مزدور بکوبند تا در آینده هرگز به خود اجازه چنین گستاخی و حرمت شکنی را ندهند.            
(قاتلهم الله أنی یؤفکون)
                                                                    
 jebheahlesunnat@yahoo.com