شنبه

نابودی اهل سنت با مواد مخدر!

تا به کی وتا چه وقت مردم شاهد قتل ها و اعدام ها و نابودی عزیزان خود خواهند بود؟ آن هم بدست کسانی که دم ازاسلام ناب و پیروی از اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم‌، می زنند و بنام اسلام و مکتب تشیع جنایت و خیانت می کنند و در هر جا بدنبال فساد و جنایتی اند و در طول دوران حکومت خونبارشان هر جا که جنایتی اتفاق افتاده است دست رژیم ولایت فقیه در کار بوده و سرنخ آن به قم و بیت به اصطلاح رهبری برگشته است.
اینکه در سوریه و عراق چه می گذرد برهمگان واضح و روشن است همه آگاهان میدانند که رژیم بعثی سوریه با حمایت تمام و کمال رژیم ولایت فقیه و شیعیان فریب خورده عراق و گروهک دست نشانده و جیره خوار رژیم جور و فساد ولایت فقیه بنام حزب ا..، تا به حال بر سر قدرت مانده و به آدم کشی های خود ادامه میدهد، صدای غرش تانکها و هواپیماها و موشکهای رژیم بشاراسد بگوش همه ی کسانی که گوش شنوا دارند، همه روزه می رسد و جنازه های انباشته شده و آوارگی زنان و کودکان بی گناه وبی دفاع سوریه را مردم مشاهده می کنند اما خطرناک تر از این جنایت آشکار، حرکت خزنده و سازمان یافته ایست که رژیم ولایت فقیه برای نابودی اهل سنت درهرجا وبه خصوص در ایران راه انداخته است و آن آلوده ساختن جوانان اهل سنت به مواد مخدراست روند آلوده سازی جوانان اهل سنت مدت هاست که جریان دارد اما در این اواخر سازمان یافته تر و شدت بیشتری گرفته است.
سردمداران غرق در فساد رژیم ولایت فقیه وقتی که متوجه شدند که سلطه برجهان اسلام از راه منطق و لشکرکشی ناممکن است به آلوده ساختن جوانان جهان تسنن رو آورده اند و از این طریق به صورت خزنده در صدد تحقق یافتن اهداف شوم خود که همانا سلطه برجهان اسلا م است، برآمده اند.
تابه حال بسیاری ازجوانان ما آلوده به این ماده مرگبار و خانمان سوز گشته اند و خانواده و حتی جان عزیز خود را از دست داده اند و متأسفانه تا کنون اقدامی جدی برای جلوگیری از این ترفند خطرناک صورت نگرفته است جا دارد مسلمانان آگاه و رهبران دلسوز جامعه متوجه این فتنه سازمان یافته و خطرناک باشند و جوانان را آگاه سازند و اقدامی جدی دراین باره انجام دهند.