پنجشنبه

تسلیت به همه مبارزین استبدادستیز

  شهادت شهید مولوی محمد قلندرزهی معروف به مولوی اسماعیل را به خانواده آن شهید و مبارزین استبدادستیز به خصوص مبارزین جان برکف اهل سنت ایران تسلیت میگوییم.شهید مولوی محمد قلندرزهی یکی از مبارزین خستگی ناپذیر و ظلم ستیزی بود که علیه استبداد رژیم خون آشام ولایت فقیه به مبارزه برخواسته ویکی از کادرهای سابق حزب الفرقان اهل سنت ایران بود و ازهمان اوان نوجوانی درپی احقاق حقوق پایمال شده اهل سنت برآمده و با استعداد ویژه ای که خداوند به او داده بود موفق شد تا در دوران فعالیت های مبارزاتی خود ریا کاری ها و ظلم ها و تزویر های رژیم جور و جفای ولایت فقیه را برملا سازد و جوانان اهل سنت را به قیام وحق خواهی وادارد.
رژیم سبایی مسلک و صفوی منش ولایت فقیه که هرگزتاب تحمل حق خواهی ها را نداشته و ندارد این بار نیز شهیدی بر شهیدان والاگهر اهل سنت افزود و مزدواران و جیره خواران آن مولوی محمد قلندرزهی را روز پنجشنبه 19/09/2013 در پاکستان به شهادت رساندند (انا لله وانا الیه راجعون) روحش شاد ویادش برای همیشه گرامی باد...
این اولین و شاید هم چندمین شهیدیست از اهل سنت ایران که در دولت آقای روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان به شهادت می رسد در حالی که بیشترین آراء را آقای روحانی از مناطق سنی نشین بدست آورده بود.!جای تعجب است که با وجود این همه جور و جنایتی که اهل سنت از این رژیم خون آشام دیده و می بینند باز هم فریب لفاظی ها و ریاکاریهای تفاله های سبایی را می خورند و برای ر‌‌أی دادن به این قشر فرصت طلب دروغگوی سینه چاک می کنند و به امید آنکه شاید از وضعیت موجود رهایی یابند به پای صندوق های از پیش مشخص شده می روند!شهادت این عزیز درحالی است که بنابه خبرهای رسیده چند وقت قبل آقای روحانی ازعلمای اهل سنت ایران خواسته بوده تا نخبگان اهل سنت رابه دولت وی معرفی نمایند تا در وقت ضرورت ازآنان کارگرفته شود ؟!حتما منظورشان این بوده که به بینند چه کسانی از لیست سربازان گمنام امام زمان جامانده اند تا حسابشان را در وقت نیاز برسند واین سربازان مزدور بی کارنباشند.